Title:tib transport, avtoprevoznistvo, kamioni, tib storitve, ipil, ravnanje z okoljem
URL: http://www.tib.si/
Description:tib transport, avtoprevoznistvo, kamioni, tib storitve, ipil, ravnanje z okoljem Temeljna in razvojna usmeritev družbe TIB Transport je biti največji cestni prevoznik nevarnega blaga v Sloveniji. Poslanstvo družbe TIB je optimalno pokrivanje potreb po logističnih prevozih nevarnega blaga v popolno zadovoljstvo kupcev, ki ga uresničujemo z zanesljivimi, hitrimi, varnimi in konkurenčnimi prevozi.
Category:Business & Economy: Transportation
Approved on:November 07, 2010 19:34:55
Submitted on:January 26, 2010 08:44:31
Owner:TIB transport